Cách tính lợi nhuận của các quỹ đầu tư – Kiến thức đầu tư

Cách tính lợi nhuận của các quỹ đầu tư - Kiến thức đầu tư

Khác với nhiều kênh đầu tư có thu nhập cố định, bạn sẽ không biết trước được lợi nhuận của các quỹ đầu tư . Dù là không biết trước được nhưng lợi nhuận của quỹ mở sẽ có công thức riêng để tính. Cùng Xóm đầu tư tìm hiểu xem cách tính lợi nhuận của quỹ như thế nào qua bài viết này nhé!

Lợi nhuận của các quỹ đầu tư được tạo ra như thế nào?

Tổng lợi nhuận của các quỹ đầu tư mà NĐT có thể nhận được sẽ bao gồm nhiều khoản khác nhau, trong đó có cổ tức. Nếu quỹ có trả cổ tức có nghĩa là khoản này sẽ được tính như một phần thu nhập mà các NĐT nhận được từ quỹ. Cổ tức chính là kết quả của các trái phiếu có lãi suất coupon hoặc cổ phiếu có trả cổ tức cho quỹ đầu tư.

Lợi nhuận của các quỹ đầu tư được tạo ra như thế nào?
Lợi nhuận của các quỹ đầu tư được tạo ra như thế nào?

Bên cạnh đó, trường hợp giá chứng chỉ quỹ mở tăng lên thì giá trị đầu tư của bạn cũng sẽ được tăng lên theo. Các khoản lợi nhuận sẽ được phân bổ để trả cho các NĐT tham gia nếu quỹ tạo ra được lợi nhuận từ việc bán trái phiếu hoặc là cổ phiếu đang nắm giữ.

Theo đó, lợi nhuận của các quỹ đầu tư mà NĐT nhận được sẽ dựa vào 3 yếu tố là phân phối lãi vốn, cổ tức và chứng chỉ quỹ tăng lên.

Cách để tính lợi nhuận của các quỹ đầu tư

Công thức để tính lợi nhuận đầu tư hàng năm

Lợi nhuận = (Giá cuối / Giá đầu – 1) x 100

Theo đó thì:

  • Giá cuối sẽ là giá trị cuối kỳ của chứng chỉ quỹ (đơn vị tính NAV/CCQ)
  • Giá đầu sẽ là giá trị đầu kỳ của chứng chỉ quỹ (đơn vị tính NAV/CCQ)
  • NAV/CCQ là giá chứng chỉ quỹ.

Thí dụ như giá NĐT mua chứng chỉ quỹ đầu kỳ là 20.000 và giá ở cuối kỳ là chứng chỉ quỹ là 27.115đ. Như vậy theo công thức trên thì lợi nhuận bạn thu được sẽ là khoảng 35%.

Có thể bạn quan tâm đến

So sánh các quỹ mở ở Việt Nam – đâu sẽ là quỹ có lợi nhuận tốt?

Tỷ suất cổ tức trong quỹ mở đầu tư

Lợi tức phân phối của quỹ mở là bằng với tỷ lệ cổ tức hiện tại chi cho chứng chỉ quỹ hiện tại. Do cả giá trị cổ tức và giá chứng chỉ quỹ đều không phải là giá trị cố định mà sẽ được thay đổi theo kết quả đầu tư của quỹ mở đó. Chính vì thế mà lợi nhuận hiện tại có thể không phản ánh được chính xác lợi nhuận trong tương lai mà bạn có thể nhận được từ quỹ mở ấy.

Công thức để tính lợi nhuận đầu tư hàng năm
Công thức để tính lợi nhuận đầu tư hàng năm

Lợi nhuận 1 năm của NĐT được tính bằng cách lấy số tiền cổ tức kiếm được trong năm chia cho giá trị tài sản ròng đầu năm.

Thí dụ như vào ngày 1/1, NAV của bạn có giá 1 triệu VNĐ và bạn kiếm được số cổ tức là 50.000đ trong cả năm. Thì lúc này tỷ suất cổ tức của bạn trong năm qua sẽ là (50.000 : 1.000.000) x 100 = 5%.

Các tính tổng lợi nhuận của quỹ mở

Tổng lợi nhuận từ khoản đầu tư vào quỹ sẽ được tính theo công thức: lấy giá trị cuối trong tài khoản đầu tư trừ đi giá trị cổ tức ban đầu, giả sử như cổ tức được tái đầu tư.

Thí dụ như tài khoản của bạn ban đầu ở mức là 1.000.000đ và cuối năm giá trị này là 1.200.000đ. Vậy tổng lợi nhuận của bạn trong năm sẽ là (1.200.000 – 1.000.000) : 100 = 20%.

Một phần lợi nhuận là từ cổ tức và phần còn lại là từ lãi vốn, tăng giá chứng chỉ quỹ. Nếu như NĐT nhận cổ tức dưới dạng tiền mặt thì số cổ tức trong năm phải được cộng vào giá trị cuối năm để tính tổng lợi nhuận.

Có thể bạn quan tâm đến

Cách mua chứng chỉ quỹ  – kiếm thêm nguồn thu nhập thụ động

Cách tính lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ

Cách tính lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ
Cách tính lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ

Các quỹ mở sẽ báo cáo lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ trong bảng báo cáo bạch. Thường thì quỹ sẽ báo cáo lợi nhuận trung bình trong 3, 5 hoặc là 10 năm kể từ khi thành lập, tùy thuộc vào thời điểm quỹ được thành lập nên.

Lợi nhuận trung bình hằng năm chính là lợi nhuận kép. Thí dụ nếu một quỹ báo cáo lợi nhuận trung bình hàng năm trong 3 năm là 10% thì tổng lợi nhuận trong 3 năm từ quỹ sẽ là 33% với lãi kép 10% cho mỗi năm.

Có thể bạn quan tâm đến

Kinh nghiệm đầu tư vào quỹ mở – Kênh kiếm tiền ưu việt dành cho các NĐT.

Tổng kết

Trên đây là tổng hợp các cách tính lợi nhuận của các quỹ đầu tư mà Xóm đầu tư đã tổng hợp. Nhìn chung quỹ đầu tư chính là kênh đầu tư tài chính an toàn và mang lại lợi nhuận tốt cho NĐT nếu như không có thời gian lẫn kiến thức chuyên môn. Hy vọng với những chia sẻ của Xóm có thể giúp bạn đánh giá và lựa chọn được kênh đầu tư phù hợp với nhu cầu của mình!

Xu Huong Dau Tu Xom Dau Tu