Thế nào là đầu tư trực tiếp ra nước ngoài? Vai trò của FDI là gì?

Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được hiểu là một nhà đầu tư sẽ xuất hiện ở một nước nào đó. Sau đó, họ sẽ mua tài sản ở một nước khác với ý định sẽ quản lý tài sản đó. Bài viết dưới đây, Xóm Đầu Tư sẽ phân tích về khái niệm, đặc điểm đầu tư FDI nhé!

Khái niệm về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (FDI)

Quyền kiểm soát, được hiểu là bạn sẽ được tham gia vào việc đưa ra những quyết định quan trọng. Liên quan đến các chiến lược, chính sách phát triển của một doanh nghiệp. Tiêu chí cơ bản là giúp bạn phân biệt giữa FDI và đầu tư chứng khoán.

Hoạt động đầu tư trực tiếp ra  nước ngoài, hiện nay đang rất phổ biến. Hoạt động này sẽ hiểu được theo nhiều khía cạnh khác nhau, tùy theo từng người xem xét. FDI là hoạt động đầu tư, được thực hiện với nhiều lợi ích lâu dài trong một doanh nghiệp nhất định. Được hoạt động trên một lãnh thổ của một nền kinh tế nhất định, nền kinh tế của một nước chủ đầu tư. Mục đích chính là giành quyền quản lý của một doanh nghiệp.

FDI thành lập nhằm thiết lập các mối quan hệ kinh tế lâu dài lại với nhau, đặc biệt là những khoản đầu tư. Sẽ mang lại khả năng, ảnh hưởng đến việc quản lý một doanh nghiệp bằng những cách dưới đây:

  • Thành lập và mở rộng doanh nghiệp
  • Một chi nhánh thuộc quyền của quản lý của một chủ đầu tư
  • Hoặc mua lại doanh nghiệp đã có
  • Tham gia vào doanh nghiệp mới

Đầu tư quốc tế trực tiếp, sẽ được kiểm soát bởi một công ty mẹ ở một đất nước khác. Nhà đầu tư muốn nhận được nhiều sự ảnh hưởng, trong việc quản lý doanh nghiệp đấy. 

Khái niệm về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

FDI triển khai đầu tư với mục đích là tìm kiếm lợi nhuận. Chúng ta cũng cần đảm bảo rằng đầu trực tiếp ra nước ngoài dù nhân hay nhà nước, đều lợi nhuận. Các nước chủ nhà, đặc biệt các nước đang phát triển, cần đặc biệt thận trọng khi thu hút đầu trực tiếp. Thu hút FDI vào đầu trực tiếp một cách hợp nhằm đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế, hội tránh tình trạng FDI chỉ phục vụ mục đích sinh lời có được từ các nhà đầu tư.

Nhà đầu tư nước, phải góp tối thiểu vốn pháp định hoặc vốn điều lệ để nắm quyền kiểm soát. Hoặc tham gia kiểm soát một pháp nhân đầu tư, tùy theo quy định của pháp luật mỗi nước. Phần của bên liên quan xác định quyền và nghĩa vụ của mỗi bên, lợi ích và rủi ro cũng được chia sẻ dựa trên phần này.

Nhà đầu tư tự quyết định đầu tư, sản xuất kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về khoản lỗ, lãi của mình. Định dạng này là khả thi, bất khả tri về mặt chính trị và kinh tế cao. Thu nhập của nhà đầu tư,  phụ thuộc vào kết quả hoạt động của doanh nghiệp mà họ đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào vốn. Đây là thu nhập kinh doanh, không phải lãi suất.

FDI thường liên quan đến việc chuyển giao công nghệ cho nước sở tại, tạo ra máy móc, thiết bị, bằng sáng chế, phát minh, bí quyết kỹ thuật, người quản lý … Đến nước chủ nhà thực hiện dự án.

Phân loại đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (FDI)

Theo cách xâm nhập:

Đầu mới: khoản đầu một doanh nghiệp thực hiện để xây dựng một sở sản xuất, tiếp thị hoặc hành chính mới thay mua lại một sở kinh doanh hiện có. Các doanh nghiệp đầu thường mua đất trống xây dựng các sở sản xuất, văn phòng kinh doanh hoặc các sở khác để sử dụng cho riêng họ.

Mua lại: là bạn sẽ mua trực tiếp hoặc đầu tư vào một doanh nghiệp hay một cơ sở đang hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Sáp nhập: một hình thức mua lại đặc biệt, trong đóhai công ty gộp vốn lại để thành lập một công ty mới lớn hơn. Phổ biến hơn giữa các công ty cùng quy chúng thể kết hợp các hoạt động trên sở tương đối bình đẳng.

Giống như liên doanh, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài hay sáp nhập thể được sử dụng để tìm hiểu chia sẻ nguồn lực giữa các đối tác. Tăng quy kinh tế, giảm chi phí bằng cách loại bỏ các hoạt động thừa. Mở rộng dòng sản phẩm, mở rộng dịch vụ phân phối, tăng sức mạnh thị trường, và có thể tạo ra nhiều kết quả tích cực .

Việc sáp nhập xuyên biên giới cũng gặp nhiều thách thức do sự khác biệt về văn hóa, chính sách cạnh tranh, giá trị doanh nghiệp, phong cách làm việc giữa các quốc gia. Quá trình tuyển chọn thành công đòi hỏi phải nghiên cứu, lập kế hoạch cam kết chắc chắn.

Von Fdi La Gi Luanvan99 (1)

Theo định hướng của nước nhận đầu tư

Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài thay thế nhập khẩu: là những hoạt động FDI, được thực hiện để sản xuất và cung cấp cho thị trường. Những sản phẩm mà trước đây nước được đầu tư phải nhập khẩu. Các yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến hình thức FDI này là dung lượng thị trường, các rào cản thương mại ở nước sở tại và chi phí vận chuyển.

Đầu tư FDI tăng cường xuất khẩu: thị trường mà hoạt động đầu tư này “nhắm tới” không chỉ giới hạn ở nước sở tại, mà là các thị trường rộng lớn hơn trên khắp thế giới. Một số yếu tố chính ảnh hưởng, đến dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hình thức này. Là khả năng cung cấp đầu vào rẻ như nguyên liệu và bán thành phẩm của nước chủ nhà.

Đầu tư quốc tế trực tiếp theo định hướng khác của chính phủ: Chính phủ nước sở tại có thể sử dụng, các biện pháp khuyến khích đầu tư để điều phối dòng vốn FDI vào nước mình theo ý định của họ. Ví dụ, nó có thể tăng sức hấp dẫn của FDI để giải quyết thâm hụt hành chính.

Nội dung liên quan:

Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (FPI) là gì? Các hình thức FPI?

Phân biệt hình thức đầu tư trực tiếp và gián tiếp nước ngoài

Theo hình thức pháp lý

Hợp đồng kinh doanh: là một văn bản được ký kết giữa 2 bên hoặc nhiều bên lại với nhau.  Để triển khai kinh doanh, quy định rõ những trách nhiệm và kết quả hai bên rõ ràng.

Doanh nghiệp liên danh: có nghĩa là một công ty được thành lập tại Nước sở, tại theo một thỏa thuận liên doanh được ký kết giữa hai hoặc nhiều bên; Trong một số trường hợp đặc biệt, nó có thể được thành lập theo hợp đồng ký kết giữa các quốc gia để đầu tư và kinh doanh tại nước sở tại.

Doanh nghiệp có vốn 100% nước ngoài: Là công ty có vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài do các nhà đầu tư nước ngoài thành lập tại nước sở tại, tự quản và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của mình.

Một số ví dụ như sau

BOT: “có nghĩa là Xây dựng – Vận hành – Chuyển giao” nhà nước yêu cầu các nhà đầu tư, cũng như các nhân trước tiên phải gây quỹ (Xây dựng). Sau đó quản sử dụng trong một thời gian nhất định (Vận hành), cuối cùng chuyển giao cho nước sở tại (Chuyển giao). Do đó, hình thức đầu dựa trên các lớp hợp đồng.

Còn đối với BOT: có nghĩa là Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh là hình thức các nhà đầu tư ký kết giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi nhà đầu tư, xây dựng công trình thành công thì sẽ chuyển giao lại cho nước sở tại. 

Vai trò của đầu tư trực tiếp ra nước ngoài: 

FDI vẫn còn bị chi phối của chính phủ. Nhưng lại không phụ thuộc vào mối quan hệ chính trị giữa hai bên. Nước ngoài họ lại muốn trực tiếp quản lý sản xuất, kinh doanh ở mức độ khá cao. Họ sẽ lựa chọn công nghệ cao, để nâng cao trình độ quản lý và quan sát những tay nghề của công nhân. Như vậy, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển nền kinh tế.

  • Đối với những nước đầu tư: nâng cao hiệu quả tận dụng được lợi thế sản xuất của nước sở tại, giảm giá thành sản phẩm, cải thiện tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư, tạo thị trường cho nguồn cung cấp nguyên liệu có giá cả phải chăng và ổn định. Mặt khác, đầu tư ra nước ngoài giúp mở rộng sức mạnh kinh tế và tăng uy tín chính trị. 
  • Đối với nước nhận đầu tư: Đối với các nước phát triển, FDI thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế hội như thất nghiệp lạm phát. Thông qua FDI, các tổ chức kinh doanh nước ngoài mua lại các công ty đang trên bờ vực phá sản, từ đó giúp cải thiện các khoản thanh toán tạo việc làm cho nhân viên của họ.
  •  FDI cũng được sử dụng dưới hình thức thuế để cải thiện thâm hụt ngân sách của chính phủ, tạo môi trường cạnh tranh thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại, giúp nhân viên nhà quản học hỏi kinh nghiệm quản của các nước, thúc đẩy tăng thu nhập.

Vai trò Của Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài (1)

Lời Kết

Bài viết trên đây, Xóm Đầu Tư chia sẻ đến các nhà đầu tư về những kiến thức về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Xã hội hiện đại du nhập vào các nước đang phát triển, tổ chức sản xuất trong nước. Từ đó bắt kịp phương thức quản lý công nghiệp hiện đại, lực lượng lao động dần quen. Với tác phong công nghiệp, từng bước hình thành đội ngũ doanh nhân giỏi.

 FDI giúp các nước đang phát triển khai thác thị trường hàng hóa nước ngoài và các hoạt động tiếp thị liên kết ngày càng mở rộng của họ. FDI giúp tăng doanh thu của chính phủ bằng cách đánh thuế các công ty nước ngoài. Điều này giúp các nước đang phát triển huy động vốn cho các dự án phát triển dễ dàng hơn.

Các hình thức đầu tư nước ngoài tiềm năng:

Kiến thức đầu tư bất động sản Mỹ mà bạn nên biết

Nên đầu tư gì ở Mỹ năm 2022 để sinh lời an toàn và hiệu quả

Kinh nghiệm đầu tư EB5 và muốn định cư ở Mỹ cần những gì