Trang chủ Xóm đầu tư

[section label=”Mở đầu”]

Nhật Nam Group Nền Tảng Cho Phép Nhiều Người Đầu Tư Vào Bất Động Sản

[gap]

[row col_style=”solid” padding=”20px 20px 20px 20px”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

Truyền Thống

[featured_box img=”668″ img_width=”100″ pos=”center”]

1 người sở hữu

Một người mua toàn bộ một BĐS

[/featured_box]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

Nhật Nam Group 

[featured_box img=”667″ img_width=”100″ pos=”center”]

Nhiều người cùng sở hữu

Mỗi người có thể mua 1 đến 100 phần của một BĐS

[/featured_box]

[/col]

[/row]
[row]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[gap]

[button text=”Tìm hiểu thêm” letter_case=”lowercase” color=”secondary” radius=”7″ expand=”0″ link=”#ly-do”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[scroll_to link=”ly-do” bullet=”false”]

Lý do Nhật Nam Group là lựa chọn thông minh hơn so với hình thức truyền thống

[gap]

[row h_align=”center”]

[col span=”9″ span__sm=”12″ padding=”5px 5px 5px 5px” align=”center” depth=”2″]

[gap]

Vốn Nhỏ & Linh Hoạt

Đầu tư BDS với số tiền vừa khả năng tài chính của mình mà không cần vay chỉ cần tối thiểu 20 triệu.

[gap height=”10px”]

[/col]
[col span=”9″ span__sm=”12″ padding=”5px 5px 5px 5px” align=”center” depth=”2″]

[gap]

An Toàn Nhưng Lợi Nhuận Vẫn Rất Cao

Lợi nhuận tương đối cao 44%/24 tháng + 1 bất động sản. An toàn vì Nhật Nam có tài sản thật pháp lý minh bạch.

[gap height=”10px”]

[/col]
[col span=”9″ span__sm=”12″ padding=”5px 5px 5px 5px” align=”center” depth=”2″]

[gap]

Nhận Lợi Nhuận Hàng Ngày

Lợi nhuận được trả về thẻ ATM cho quý nhà đầu tư từ thứ 2 – thứ 6.

[gap height=”10px”]

[/col]
[col span=”9″ span__sm=”12″ padding=”5px 5px 5px 5px” align=”center” depth=”2″]

[gap]

Rút Vốn Dễ Dàng

Quý nhà đầu tư được quyền rút vốn bất cứ lúc nào, sau 30 ngày tiền sẽ được chuyển về cho quý nhà đầu tư.

[gap height=”10px”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Pricing Table 2″ bg_color=”rgb(245, 247, 251)” padding=”60px”]

[row label=”Title”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

GÓI ĐẦU TƯ

[/col]

[/row]
[row label=”Pricing Boxes” col_bg=”rgb(255,255,255)” v_align=”equal” h_align=”center” padding=”30px 30px 30px 30px”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”8″ align=”center” depth=”1″]

GÓI
20.000.000

[gap height=”10px”]

 • Nhận mỗi ngày 60.000 VNĐ từ thứ 2 đến thứ 6
 • Mỗi tháng nhận được: 1.200.000 VNĐ
 • Hợp đồng kết thúc 24 tháng nhận được: 28.800.000 VNĐ
 • Đặc biệt: sau 24 tháng NĐT được sang tên ngay thêm 1 bất động sản giá trị tương ứng gói đầu tư.
  Tổng nhận: 48.800.000 VNĐ

[button text=”Đăng Ký Tư Vấn” letter_case=”lowercase” color=”secondary” radius=”99″ link=”#spu-676″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”8″ align=”center” depth=”1″]

GÓI
50.000.000

[gap height=”10px”]

 • Nhận mỗi ngày 150.000 VNĐ từ thứ 2 đến thứ 6
 • Mỗi tháng nhận được: 3.000.000 VNĐ
 • Hợp đồng kết thúc 24 tháng nhận được: 72.000.000 VNĐ
 • Đặc biệt: sau 24 tháng NĐT được sang tên ngay thêm 1 bất động sản giá trị tương ứng gói đầu tư.
  Tổng nhận: 122.000.000 VNĐ

[button text=”Đăng Ký Tư Vấn” letter_case=”lowercase” color=”secondary” radius=”99″ link=”#spu-676″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”8″ align=”center” depth=”1″]

GÓI
100.000.000

[gap height=”10px”]

 • Nhận mỗi ngày 300.000 VNĐ từ thứ 2 đến thứ 6
 • Mỗi tháng nhận được: 6.000.000 VNĐ
 • Hợp đồng kết thúc 24 tháng nhận được: 144.000.000 VNĐ
 • Đặc biệt: sau 24 tháng NĐT được sang tên ngay thêm 1 bất động sản giá trị tương ứng gói đầu tư.
  Tổng nhận: 244.000.000 VNĐ

[button text=”Đăng Ký Tư Vấn” letter_case=”lowercase” color=”secondary” radius=”99″ link=”#spu-676″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”8″ align=”center” depth=”1″]

GÓI
300.000.000

[gap height=”10px”]

 • Nhận mỗi ngày 900.000 VNĐ từ thứ 2 đến thứ 6
 • Mỗi tháng nhận được: 18.000.000 VNĐ
 • Hợp đồng kết thúc 24 tháng nhận được: 432.000.000 VNĐ
 • Đặc biệt: sau 24 tháng NĐT được sang tên ngay thêm 1 bất động sản giá trị tương ứng gói đầu tư.
  Tổng nhận: 732.000.000 VNĐ

[button text=”Đăng Ký Tư Vấn” letter_case=”lowercase” color=”secondary” radius=”99″ link=”#spu-676″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”8″ align=”center” depth=”1″]

GÓI
500.000.000

[gap height=”10px”]

 • Nhận mỗi ngày 1.500.000 VNĐ từ thứ 2 đến thứ 6
 • Mỗi tháng nhận được: 30.000.000 VNĐ
 • Hợp đồng kết thúc 24 tháng nhận được: 720.000.000 VNĐ
 • Đặc biệt: sau 24 tháng NĐT được sang tên ngay thêm 1 bất động sản giá trị tương ứng gói đầu tư.
  Tổng nhận: 1.220.000.000 VNĐ

[button text=”Đăng Ký Tư Vấn” letter_case=”lowercase” color=”secondary” radius=”99″ link=”#spu-676″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”8″ align=”center” depth=”1″]

GÓI
1.000.000.000

[gap height=”10px”]

 • Nhận mỗi ngày 3.000.000 VNĐ từ thứ 2 đến thứ 6
 • Mỗi tháng nhận được: 60.000.000 VNĐ
 • Hợp đồng kết thúc 24 tháng nhận được: 1.440.000.000 VNĐ
 • Đặc biệt: sau 24 tháng NĐT được sang tên ngay thêm 1 bất động sản giá trị tương ứng gói đầu tư.
  Tổng nhận: 2.440.000.000 VNĐ

[button text=”Đăng Ký Tư Vấn” letter_case=”lowercase” color=”secondary” radius=”99″ link=”#spu-676″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[row_inner]

[col_inner span=”5″ span__sm=”12″]

[button text=”Nhận Tư Vấn Ngay!” letter_case=”lowercase” expand=”true” link=”#spu-676″]

[/col_inner]

[/row_inner]

THÔNG TIN VỀ NHẬT NAM GROUP

Tầm Nhìn & Sứ Mệnh

[row_inner h_align=”center”]

[col_inner span=”9″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_slider]

[row_inner_1]

[col_inner_1 span__sm=”12″ padding=”5px 5px 5px 05px” depth=”3″]

Sứ mệnh kết nối 4 triệu Việt Kiều trên thế giới

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]
[row_inner_1]

[col_inner_1 span__sm=”12″ padding=”5px 5px 5px 05px” depth=”3″]

Mang lại cơ hội đầu tư bất động sản cho mọi người

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/ux_slider]

[/col_inner]

[/row_inner]

Báo Chí Nói Về Chúng Tôi

[row_inner label=”Logos” v_align=”equal” padding=”25px 25px 25px 25px”]

[col_inner span__sm=”12″ margin=”0px 0px -30px 0px” align=”center”]

[ux_gallery ids=”631,632,624,625,626,627,628,629,630,633″ style=”none” lightbox=”false” columns=”5″ columns__sm=”3″ columns__md=”3″]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Testimonials” bg_color=”rgb(246, 246, 246)” padding=”80px”]

[row label=”Title”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ NHẬT NAM GROUP

[/col]

[/row]
[row label=”Testimonials” padding=”50px 50px 30px 50px” padding__sm=”30px 30px 30px 30px”]

[col span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]

[ux_slider hide_nav=”true” nav_pos=”outside” arrows=”false” nav_color=”dark” bullet_style=”square” timer=”3000″]

[row_inner label=”Testimonial 1″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”655″ height=”250px” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

Môi trường Nhậtt nam năng động, chuyên nghiệp, chị tin rằng thời gian tới, Nhật Nam có thể là 1 điểm đến đáng tin cậy, chị sẽ là 1 đối tác của doanh nghiệp để chị có 1 bước tiến mới thành công hơn.

[gap height=”10px”]

Chị Trương Thị Hồng

Chủ spa Hồng Anh beauty

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Testimonial 2″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”657″ height=”250px” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

Đối với chúng tôi, thời gian qua tham gia ở đây thì cam kết ở Nhật Nam làm rất là tốt, lộ trình phát triển của Nhật Nam rất rõ ràng, tôi rất ấn tượng TGĐ đã lấy tài sản của cá nhân vào tài sản của doanh nghiệp, thể hiện 1 cái gì đó rất là nghiêm túc cho con đường của Nhật Nam, vậy thì không có lý do nào mà chúng ta lại bỏ lỡ 1 cơ hội tốt như vậy cả.

[gap height=”10px”]

Anh Thắng

CBNN- Đại sứ toàn quyền tại Thái Lan về hưu

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Testimonial 2″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”658″ height=”250px” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

Khi tìm hiểu Nhật Nam thì mình tham gia gói cổ đông, sau khi tham gia thì thấy rất ok rất phù hợp với mình và mang lại thu nhập rất là khá, nên mình quyết định lấn sân sang ngành bđs luôn.hy vọng Nhật Nam không làm mình thất vọng.

[gap height=”10px”]

Đỗ Thị Thủy

Chủ spa

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Testimonial 2″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”659″ height=”250px” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

Có 3 lý do để đầu tư vào Nhật Nam
Có quy trình phát triển rõ ràng, mô hình kinh doanh thông minh, mới lạ giúp cho nhà đầu tư có lợi nhuận tốt nhất khi hợp tác. Hai là Nhật Nam có cơ sở pháp lý rõ ràng, hợp đồng chặt chẽ, minh bạch. Ba là có nền tảng kinh tế lớn, có các hoạt động kinh doanh rất là tốt. Tôi rất tin tưởng Nhật Nam.

[gap height=”10px”]

Lê Bá Ngọc

Nhà đầu tư Thanh Hóa

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Testimonial 2″ style=”large”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ padding=”15px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”656″ height=”250px” class=”circle”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ margin=”0px 0px -50px 0px” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

Qua tìm hiểu em thấy công ty làm em rất hài lòng, chính sách ưu đãi rất ok, đã đầu tư vô 500 triệu từ đầu tháng 10 và tới nay chưa nhận thiếu ngày nào, cứ 9-10h là chuông điện thoại báo đầy đủ. Rất hài lòng.

[gap height=”10px”]

Nguyễn Thị Hằng

Nhân viên công ty may Tân Phú

[/col_inner]

[/row_inner]

[/ux_slider]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”tin tức” visibility=”hidden”]

[row]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

TIN HOT

[ux_image id=”390″ width=”25″ width__sm=”55″ margin=”-20px 0px 0px 0px”]

[row_inner col_style=”dashed”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”424″ image_height=”150px” image_hover=”zoom-long” depth=”2″ depth_hover=”5″ link=”https://nhatnamgroup.org/hop-dong-ky-ket-500-ty-cung-bat-dong-san-tuan-tran-phu-quoc-khang-dinh-vi-the-cung-thuc-luc-tai-chinh-cua-cong-ty/” target=”_blank”]

Hợp đồng ký kết 500 tỷ cùng bất động sản Tuân Trần Phú Quốc
[Xem thêm]

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”425″ image_height=”150px” image_hover=”zoom-long” depth=”2″ depth_hover=”5″ link=”https://nhatnamgroup.org/nam-trong-tay-khoi-tai-san-khong-lo-htv9-noi-ve-nhat-nam/” target=”_blank”]

Kênh truyền hình “ HTV9 – Nhịp sống kinh doanh” nói gì về Nhật Nam.
[Xem thêm]

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”426″ image_height=”150px” image_hover=”zoom-long” depth=”2″ depth_hover=”5″ link=”https://nhatnamgroup.org/sang-ngay-1-so-hong-500m2-tai-ban-me-lam-qua-cho-co-dong-nhan-ngay-doanh-nhan-viet-nam/” target=”_blank”]

Sang ngay 1 sổ hồng 500m2 tại Ban Mê làm quà cho cổ đông nhân ngày Doanh Nhân Việt Nam[Xem thêm]

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”429″ image_height=”150px” image_hover=”zoom-long” depth=”2″ depth_hover=”5″ link=”https://nhatnamgroup.org/dieu-ky-dieu-ma-nhat-nam-duoc-hinh-thanh-va-phat-trien-nhu-ngay-hom-nay/” target=”_blank”]

Điều kỳ diệu mà BĐS Nhật Nam được hình thành và phát triển như ngày hôm nay [Xem thêm]

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”428″ image_height=”150px” image_hover=”zoom-long” depth=”2″ depth_hover=”5″ link=”https://nhatnamgroup.org/chao-mung-cac-so-do-vo-cung-gia-tri-da-ve-ten-bat-dong-san-nhat-nam/” target=”_blank”]

Chào mừng các sổ đỏ vô cùng giá trị đã về tên “Bất động sản Nhật Nam”[Xem thêm]

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”430″ image_height=”150px” image_hover=”zoom-long” depth=”2″ depth_hover=”5″ link=”https://nhatnamgroup.org/cap-nhat-danh-sach-hon-280-so-do-da-ve-tay-cong-ty-nhat-nam-trong-quy-04-2019/” target=”_blank”]

Cập nhật danh sách hơn 280 sổ đỏ đã về tay công ty Nhật Nam trong quý 04-2019[Xem thêm]

[/ux_image_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”FAQs 3″ padding=”60px”]

[row label=”Title”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

HỎI – ĐÁP THƯỜNG GẶP

[/col]

[/row]
[row label=”FAQs” h_align=”center”]

[col span=”9″ span__sm=”12″ span__md=”10″ align=”left”]

[accordion]

[accordion-item title=”Có hợp đồng pháp lý hay không?”]

Khi tham gia đầu tư khách hàng sẽ được ký hợp đồng với Nhật Nam, hợp đồng sẽ quy định rõ về khoản lợi nhuận của khách hàng khi đầu tư và nghĩa vụ của Nhật Nam đối với khách hàng.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Khoản đầu tư của tôi sinh lời như thế nào?”]

Lợi nhuận sẽ đến từ việc kinh doanh từ bất động sản và chuỗi dịch vụ Resort, khách sạn, nhà hàng, karaoke… của Nhật Nam Ngoài ra, lợi nhuận có thể đến từ chính sách cam kết lợi nhuận.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”Nhật Nam có chính sách khuyến mãi hay ưu đãi gì không?”]

Tuỳ vào mỗi giai đoạn, Nhật Nam sẽ có các chính sách cam kết lợi nhuận & các chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho Khách hàng. Xem các chính sách ưu đãi tại đây

[/accordion-item]

[/accordion]
[gap]

[row_inner]

[col_inner span__sm=”12″ align=”center”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”CTA 4″ bg_color=”#6fa6d4″ dark=”true” padding=”0px”]

[gap height=”50px”]

[row]

[col span=”8″ span__sm=”11″ span__md=”7″ align=”left”]

Liên Hệ Với Chúng Tôi Để Trải Nghiệm Đầu Tư Thời Kỳ 4.0!

Nhật Nam Group mang lại cơ hội đầu tư thời kỳ 4.0 lợi nhuận 44%/24 tháng + 1 bất động sản  bền vững an toàn pháp lý minh bạch.

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”5″ padding=”0px 0px 0px 0px” align=”center”]

[button text=”nhận tư vấn ngay!” color=”white” radius=”99″ expand=”true” link=”#spu-676″ target=”_blank”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg=”688″ bg_size=”original” bg_pos=”26% 58%” visibility=”hidden”]

[row]

[col span__sm=”12″ depth=”3″]

[gap height=”35px”]

[ux_banner height=”500px” height__sm=”600px” bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0.91)”]

[text_box text_color=”dark” width=”43″ width__sm=”69″ margin=”50px 0px 0px 0px” position_x=”5″ position_x__sm=”50″ position_y=”10″ position_y__sm=”10″]

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN NGAY

Nhật Nam Group mang lại cơ hội đầu tư thời kỳ 4.0 lợi nhuận 44%/24 tháng + 1 bất động sản  bền vững an toàn pháp lý minh bạch.

[gap height=”15px”]

[follow style=”small” twitter=”x” linkedin=”x” email=”x” pinterest=”x” googleplus=”x” visibility=”hidden”]

[/text_box]
[text_box text_color=”dark” width=”36″ width__sm=”75″ position_x=”90″ position_x__sm=”50″ position_y=”50″ position_y__sm=”90″ text_align=”left”]

[gap height=”50px”][/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”video” bg_color=”rgb(247, 247, 247)” visibility=”hidden”]

[row]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

CHIA SẺ TỪ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

[gap height=”10px”]

[ux_image id=”390″ width=”25″ margin=”-25px 0px 0px 0px”]

[row_inner]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ align=”left”]

[ux_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=9l0gQ8r5Gvg”]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=vq7YrM5MMnw”]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=-XhmusTkLJU&t=11s”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]