Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu – Trái phiếu và cổ phiếu là gì?

Phan Biet Co Phieu Va Trai Phieu

Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu  – Có thể đây là hai loại đầu tư chứng khoán phổ biến được nhiều người quan tâm nhất nhì hiện nay. Việc lựa chọn nên đầu tư cổ phiếu hay trái phiếu đều là mối quan tâm của nhiều nhà đầu tư khi bước chân vào thị trường. Vậy trái phiếu và cổ phiếu là gì? Trái phiếu và cổ phiếu khác nhau như thế nào? Mời bạn đọc cùng Xóm đầu tư cùng tham khảo qua bài viết dưới đây!

Trái phiếu và cổ phiếu là gì?

Trái phiếu và cổ phiếu là gì?
Trái phiếu và cổ phiếu là gì?

Trước khi đi so sánh trái phiếu và cổ phiếu chúng ta cần phải hiểu bản chất của cả hai loại chứng khoán này!

Về trái phiếu đây là loại chứng khoán xác nhận quyền, lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn của tổ chức phát sinh. Những người sở hữu trái phiếu sẽ được trả một tỷ suất nhất định và không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty đó.

Còn cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và những lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Khác với trái phiếu thì người sở hữu cổ phiếu có thể được hưởng cổ tức được chia không cố định và sẽ phải phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty đó.

Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu – Điểm giống và khác nhau

Điểm giống nhau của cổ phiếu và trái phiếu

So sánh trái phiếu và cổ phiếu sẽ có những điểm giống nhau như là:

Điểm giống nhau của cổ phiếu và trái phiếu
Điểm giống nhau của cổ phiếu và trái phiếu
  • Đều được thể hiện dưới hình thức chứng chủ cũng như là bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.
  • Chúng đều là phương tiện với mục đích thu hút vốn của nhà phát hành.
  • Cổ phiếu và trái phiếu đều có thể trao đổi, chuyển nhượng, mua bán, thế chấp, thừa kế hoặc là cầm cố.
  • Chúng đều là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hay một phần vốn của tổ chức phát hành.
  • Về lợi tức của cả hai đều được trả dựa theo một mức cố định.
  • Chúng đều có mệnh giá ghi trên bề mặt của cổ phiếu hoặc trái phiếu

Có thể bạn quan tâm đến mua cổ phiếu ở Mỹ sinh lời

Cổ phiếu Mỹ Tiềm năng 2022  – Danh sách 10 cổ phiếu Mỹ đáng đầu tư nhất

Trái phiếu và cổ phiếu khác nhau như thế nào?

Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu sẽ có những tiêu chí cơ bản sau đây:

Trái phiếu và cổ phiếu khác nhau như thế nào?
Trái phiếu và cổ phiếu khác nhau như thế nào?
Tiêu chí so sánh Cổ phiếu Trái phiếu
Về bản chất Là chứng khoán vốn mục đích ghi nhận quyền sở hữu đối với một phần vốn điều lệ của công ty. Đây là chứng khoán nợ, cũng là chứng chỉ ghi nhận nợ của tổ chức phát hành, quyền sở hữu đối với một phần vốn vay của nhà đầu tư.
Chủ thể phát hành Thuộc công ty Cổ phần Là doanh nghiệp hoặc chính phủ, ngân hàng.
Quyền của chủ sở hữu Sẽ được chia lợi nhuận hay cổ tức. Tuy nhiên lợi nhuận này không cố định, nó phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. NĐT có quyền tham gia vào việc quản lý hoặc điều hành hoạt động của công ty. Ngoài ra còn được tham gia biểu quyết các vấn đề của DN. Trừ cổ đông ưu đãi cổ tức, cổ đông hoàn lại sẽ không được dự Đại hội đồng cổ đông và biểu quyết các vấn đề của DN. NĐT sẽ được trả lãi định kỳ và lãi suất ổn định. Và việc trả lãi sẽ không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.
Thời gian đáo hạn Không có thời gian để đáo hạn. Một khoảng thời gian nhất định được ghi trong trái phiếu.
Kết quả của việc phát hành Có khả năng tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần, làm thay đổi cơ cấu cổ phần của các cổ đông hiện hữu. Làm tăng mức vốn vay và nghĩa vụ trả nợ của DN nhưng sẽ không làm thay đổi cơ cấu cổ phần các cổ đông hiện hữu.
Thứ tự ưu tiên thanh toán nếu DN bị giải thể hoặc phá sản Vốn góp của các cổ đông sẽ được thanh toán sau cùng khi đã thanh toán hết các nghĩa vụ khác, bao gồm các khoản nợ. Được ưu tiên thanh toán trước cổ phiếu.
Về việc hưởng lợi nhuận Có độ rủi ro cao hơn, nó sẽ phụ thuộc vào khả năng hoạt động kinh doanh của DN. Khi DN làm ăn có lãi mới được chia lợi tức và ngược lại. Độ rủi ro thấp, lợi tức thường sẽ không thay đổi và phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh của DN có lãi hay là không.
Về trách nhiệm Người sở hữu cổ phiếu sẽ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của DN theo tỷ lệ ứng với vốn góp vào DN. Khi DN giải thể hoặc phá sản thì cổ đông chỉ được trả lại phần vốn góp sau khi đã thanh toán hết nghĩa vụ và khoản nợ của DN. Người sở hữu sẽ không phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của DN. Khi DN bị giải thể hoặc phá sản thì chủ sở hữu sẽ được ưu tiên thanh toán cả gốc lẫn lãi trước chủ sở hữu cổ phiếu.

Lời kết

Trên đây là những điểm giống và khác nhau để bạn có thể phân biệt trái phiếu và cổ phiếu. Nói chung phát hành trái phiếu hay cổ phiếu đề sẽ mang lại lợi ích nhất định cho cả doanh nghiệp và nhà đầu tư. Hy vọng qua những phân tích trên giúp bạn hiểu hơn về hai loại chứng khoán này!

Xu Huong Dau Tu Xom Dau Tu