Thẻ: khởi nghiệp thành công

  • 12 quy tắc vàng của một người khởi nghiệp thành công

    12 quy tắc vàng của một người khởi nghiệp thành công

    Vì sao phần lớn mọi người đều không thể trở thành người thành công? Người có thể thực sự hoàn thành được kế hoạch của mình chỉ có 5%. Đại đa số mọi người không phải từ bỏ mục tiêu của mình thì cũng là thiếu phương hướng hành động. Dưới đây là 12 quy tắc […]